Kada se daje sadekatul-fitra?

Da li ste znali?

 

Mr. Safet Kuduzović,

Odgovor na ‘Kviz-Anketu’


PITANJE
: Kada se daje sadekatul-fitra?

Ponuđene opcije: 1. Prije klanjanja bajram-namaza. 2. Poslije klanjanja bajram-namaza.  3. Neznam

Od 266 glasaova 247 glasalo za opciju 1. Prije klanjanja bajram-namaza., 9 je glasalo za opciju 2. ‘Poslije klanjanja bajram-namaza.’ i td.

ODGOVOR: Vrijeme davanja sadekatul-fitra

Zekatul-fitr se daje….
prije bajram-namaza. Ako se daje poslije namaza racuna se obicnom sadakom a ne sadekatul-fitrom. (Vidjeti hadis koji prenosi Ibn Abbas)

Ibn Abbas, r.a., prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: "Sadekatul-fitr cisti ipost postaca od prazna i bestidna govora i on je hrana siromasnih. Ko ga dadne prije Bajrama smatrat ce se sadekatul-fitrom i bit ce primljen, a ko ga dadne poslije Bajrama, bit ce obicna sadaka." (Biljeze ga Ebu Davud, Ibn Madza i Hakim.)

Islamski ucenjaci se razilaze kada nastupa vrijeme davanja sadekatul-fitra. Tako ucenjaci malikijske, safijske i hanbelijske pravne skole smatraju da je to nakon zalaska sunca zadnjeg dana ramazana ili prve bajramske noci.
(Vidjeti: El-munteka 2/190, El-havil-kebir, 3/362, 2/657, El-insaf, 3/160, Bedaeus-sanaia, 2/206, Vahatul-iman, 2/221)

Ucenjaci hanefijske pravne skole smatraju da je vrijeme sadekatul-fitra nakon svitanja zore prvog dana bajrama.
(Vidjeti: Bedaeus-sanaia, 2/206.)

Ovo je najbolje vrijeme za izdvajanje sadekatul-fitra. Na to ukazuje hadis koji prenosi Ebu Seid u kome stoji: “U vrijeme Poslanika, s.a.v.s., izdvajali smo sadekatul-fitr, prvog dana bajrama…” Buhari, 1510, Muslim 985. Prve generacije obicavale su tako ciniti, kako pripovijeda imam Malik.
(Vidjeti: El-muvetta, 2/213)

Po vecini ucenjaka nije ispravno sadekatul-fitr izdvojiti prije ovih vremena, osim dan ili dva prije bajrama, jer je tako cinio Ibn Omer.
(Buhari 1511, Ebu Davud 1610, Ibn Huzejme, 4/82-83, Malik (635). Vidjeti, takoder El-mugni, 3/66-69 i Es-sejlul-dzerrar, 2/87)

Bitno je naglasiti da je Ibn Omer prenio hadis o sadekatul-fitru, a prenosilac hadisa najbolje poznaje njegov smisao i znacenje.
(Ovo je poznato pravilo kod hadiskih strucnjaka. Vidjeti: Ialamul-muvekkine, 3/554, Tehzibus-sunen, 3/279-282, Fethul-bari, 1/179, Sifetus-sijam, str. 107 i Ialemul-enam, str. 141)

Izdvajanjem sadekatul-fitra okoncavaju se propisi koji su uze vezani za ramazanski post. Nakon toga pristupa se klanjanju bajram-namaza i raspodjeli zekatul-fitra

Komentariši